1396111416440875713215433

رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند: همان دست‌هایی که با ایجاد داعش،

آن را ابزاری برای ظلم و جنایت علیه مردم در سوریه و عراق قرار داد، امروز پس از شکست در آن مناطق به‌دنبال انتقال داعش به افغانستان هستند.