تهران - ایرنا - دبیر ستاد ملی جمعیت با تاکید بر اینکه حق فرزند و عائله‌مندی کارکنان دولت ناکافی است، گفت: دولت و ستاد به طور جدی به دنبال اصلاح این حق و افزایش حق فرزند و همسر در حقوق کارکنان و بدنه دولت است.

به گزارش ایرنا، شکیبا محبی‌تبار در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا در پاسخ به مناسب سازی حق فرزند و همسر برای کارکنان و بدنه دولت ، افزود: کارکنان و بدنه دولت قشر کثیری از جامعه را تشکیل می دهند که برای قانون جوانی جمعیت یک هدف اصلی محسوب می شوند.

وی با بیان اینکه نیازمند اصلاح حق فرزند و همسر در راستای تشویق به فرزندآوری برای کارکنان دولت هستیم، اظهارداشت: به طور حتم تشویق کارکنان دولت در حوزه جوانی جمعیت می‌تواند بسیاری از شاخص های منفی و ناکافی ما را به طور محسوس تغییر دهد.

دبیر ستاد ملی جمعیت به برنامه دولت سیزدهم برای افزایش و مناسب‌سازی حق فرزند و همسر کارکنان دولت اشاره کرد و گفت: امسال برای گام نخست تغییر محسوسی شاهد بودیم اما از نظر ما این میزان هنوز با سطح مطلوب فاصله دارد.

محبی تبار با بیان اینکه در دهه ۶۰ حق همسر و فرزند یک سوم از حقوق را تشکیل می داد، افزود: دولت سیزدهم به طور جد پیگیر این موضوع است و با توجه به توان و ظرفیت و منابع سعی خواهیم کرد تغییری اساسی در حق فرزند و همسر طی سالهای آینده داشته باشیم.

وی تاکید کرد: تلاش می شود در بودجه سال ۱۴۰۳ این رقم افزایش یابد که خوشبختانه اتفاق افتاد. امیدواریم این روند با توجه به ظرفیت دولت و اجازه برنامه هفتم توسعه همچنان ادامه داشته باشد. البته تفکر اصلاح حق فرزند برای کارمندان در دولت سیزدهم وجود دارد.