احمدی، یک بازنشسته خانم که در یک شرکت تولیدی زنجان کار می‌کرده و در حال حاضر چند سالی‌ست بازنشست شده، با بیان این مطلب، «از تبعیض جنسیتیِ حاکم در نظام پرداخت تامین اجتماعی» انتقاد کرد.

 زمانی که ما خانم‌ها شاغل بودیم تفاوتی با آقایان در زمینه‌ی کسورات بیمه نداشتیم چرا الان ما زنان بازنشسته نباید مزایایی مثل عائله مندی و حق اولاد داشته باشیم؟ چرا این مزایای مزدی که حق مسلم ماست، از ما دریغ می‌شود؟

این بازنشسته تامین اجتماعی اضافه کرد: سوال این است که آیا از ما کمتر از مردان حق بیمه کسر می‌شد؟ مگر در پرداخت حق بیمه و مالیات با آقایان برابر نبودیم؟

احمدی با بیان اینکه زمان اشتغال مانند مردان کار کردیم و حق بیمه دادیم، افزود: مگر نباید هر نوع تبعیض در پرداخت دستمزد ملغی شود؛ بسیاری از زنان بازنشسته سرپرست خانوار هستند اما حق اولاد نمی‌گیرند.به اعتقاد این خانم بازنشسته، نظام پرداخت تامین اجتماعی براساس تبعیض تنظیم شده: تبعیض در نظام پرداخت سازمان رخنه کرده؛ حقوق کارکنان سازمان تامین اجتماعی با ما که سرمایه گذار اصلی صندوق هستیم تفاوت بسیار دارد؛ حقوق مردان بازنشسته از زنان بازنشسته و مستمری‌بگیر بیشتر است

براساس ماده ۷۶ قانون بیمه تامین اجتماعی و تغییراتی که از سوی مجلس در قوانین بازنشستگی به تصویب رسیده اگر حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت بیمه داشته باشید و سن شما به ۵۵ سال رسیده می توانید تقاضای بازنشستگی کنید.

اگر شما خانمی هستید که بعد از چندین سال کار و پرداخت حق بیمه، این روزها با خبر افزایش سن بازنشستگی به ۳۵ سال سابقه کار مواجه شده‌اید و ذهنتان را درگیر کرده این مطلب را تا انتها بخوانید تا از جزئیات و نحوه بازنشستگی خود مطلع شوید.

براساس ماده ۷۶ قانون بیمه تامین اجتماعی و تغییراتی که از سوی مجلس در قوانین بازنشستگی به تصویب رسیده اگر حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت بیمه داشته باشید و سن شما به ۵۵ سال رسیده می توانید تقاضای بازنشستگی کنید. البته اگر به سن ۴۵ سال تمام رسیده باشید و ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کرده باشید هم می‌توانید برای بازنشستگی خود اقدام کنید همچنین اگر ۳۵ سال سابقه بیمه دارید بدون در نظر گرفتن سن شما بازنشسته خواهید شد.

این تبصره نیز وجود دارد که زنان کارگر با ۲۰ سال سابقه کار در سن ۴۲ سالگی می توانند بازنشسته شوند اما با ۲۰ روز مستمری.

باز هم شرایط برای بازنشستگی زودتر از موعد هم برای زنان وجود دارد، مثلا اگر حداقل «۲۰ سال متوالی» و یا «۲۵ سال متناوب» کار سخت و زیان‌آور که سلامت شما را به خطر بیندازد انجام داده باشید می توانید بازنشسته شوید چراکه هر سال پرداخت حق بیمه برای چنین کارهایی در یک سال و نیم حساب خواهد شد. البته به شرط آنکه حق بیمه ای که پرداخت کرده اید مربوط به مشاغل سخت و زیان آور باشد.

اگر سابقه بیمه کمتری دارید و می خواهید بازنشست شوید و یا توان کار ندارید، می توانید با پرداخت حق بیمه کمتر و البته شرایط خاص بازنشسته شوید:

۱- شرایط بازنشستگی با ۱۰ سال سابقه پرداخت بیمه (اگر کمتر از ۱۰ سال بیمه داده‌اید می توانید مابه تفاوت آن را که شامل حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما به نرخ روز است، پرداخت کنید) این است که باید سن شما به ۵۵ سال رسیده باشد، البته در موارد خاص و با رعایت شرایط و با تصویب کمیسیون ماده ۹۱ قانون بیمه تامین اجتماعی می توانید کمتر از این سن نیز تقاضای بازنشستگی کنید.

۲- اما اگر می خواهید با ۱۵ سال سابقه پرداخت بیمه بازنشست شوید باید ۵۵ سال سن داشته باشید که البته با مستمری ۱۵ روز بازنشست خواهید شد.

۳- برای بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه پرداخت بیمه نیز شرط سنی ۵۵ سال وجود دارد و البته مستمری که به شما تعلق می گیرد و حداقل حقوق یک کارگر عادی را دریافت خواهید کرد.

۴-همچنین اگر ۲۵ سال سابقه کار و پرداخت بیمه دارید و سن شما بین ۴۲ تا ۵۵ سال است می توانید درخواست بازنشستگی بدهید و مستمری ۲۵ روزه دریافت کنید.