تهران-ایرنا-دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی در نامه ای خطاب به سفیران اروپایی با اشاره به اینکه همزمان با روز جهانی منع خشونت علیه زنان، جهانیان شاهد بی رحمانه ترین جنایات تاریخ علیه زنان غزه هستند، نوشت: آمادگی خود را برای برگزاری یک نشست تخصصی مشترک با موضوع بررسی ابعاد حقوقی خشونت علیه زنان غزه از منظر حقوق بین‌الملل اعلام می‌داریم.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی در روز جهانی منع خشونت علیه زنان در نامه ای خطاب به سفیران اروپایی نوشت؛ همزمان با روز جهانی منع خشونت علیه زنان، جهانیان شاهد بی رحمانه ترین جنایات تاریخ علیه زنان غزه هستند.کوچ اجباری، محاصره کامل، قتل عام، جداسازی مادران از فرزندان، کشتن فرزندان پیش چشم مادران، شکنجه و بدرفتاری، تبعیض نژادی و نسل‌زدایی تنها گوشه ای از جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی علیه زنان غزه است.

در این نامه خطاب به سفرای فرانسه، آلمان، انگلیس، ایتالیا،نروژ، رومانی و اسپانیا در ایران،آمده است: همزمان با روز جهانی منع خشونت علیه زنان، جهانیان شاهد بی رحمانه ترین جنایات تاریخ علیه زنان غزه هستند.کوچ اجباری، محاصره کامل، قتل عام، جداسازی مادران از فرزندان، کشتن فرزندان پیش چشم مادران، شکنجه و بدرفتاری، تبعیض نژادی و نسل‌زدایی تنها گوشه ای از جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی علیه زنان غزه است.

وی با بین اینکه لطفا صریح وشفاف بگویید، چه برنامه‌ای برای رفع رنج و درد آنها دارید ؟ آیا برای آنها هم سهمی از سرمایه‌گذاری قائل هستید؟ آیا این خشونت‌ها را تأیید می‌کنید؟ تاکید کرده است: در عصر موسوم به مسئولیت پذیری و حسابرسی و مستند به اصل شفافیت و حق بنیادین بشر در دسترسی آزاد به اطلاعات،آمادگی خود را برای برگزاری یک نشست تخصصی مشترک با موضوع بررسی ابعاد حقوقی خشونت علیه زنان غزه از منظر حقوق بین‌الملل به مناسبت ۲۵ نوامبر اعلام می‌کنم.

در در پایان این نامه از سفرای فرانسه، آلمان، انگلیس، ایتالیا،نروژ، رومانی و اسپانیا در ایران، خواسته است: اقدامات و تصمیمات خود در این زمینه را سرگشاده اعلام کنند.