4931608

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور اختصاص فصلی مستقل به حوزه زنان و خانواده را از ویژگی‌های برنامه پنج‌ساله دولت عنوان کرد و گفت: «برای اولین‌بار یک فصل جداگانه از برنامه پنج‌ساله دولت را به زنان و خانواده اختصاص دادیم که در دولت‌های گذشته سابقه نداشته و توجه دولت به بحث خانواده را نشان می دهد.

همشهری آنلاینانسیه خزعلی در گفتگو با همشهری ارتقای ساختار فعالیت‌های اجتماعی زنان را از مباحث ویژه این فصل عنوان کرد و توضیح داد: «با توجه به این که بانوان در خانواده و جامعه دارای مسئولیت‌های چندگانه‌ای هستند، در برنامه پنج‌ساله به شرایط اشتغال زنان نگاه ویژه‌ای داشته‌ایم و بر لزوم نگاه و نگرش منعطف نسبت به اشتغال زنان تاکید کرده‌ایم.»

او تدوین لایحه معافیت زنان سرپرست خانوار و مادران عهده‌دار حضانت فرزند از خدمت در خارج از محل سکونت را اقدامی در راستای تحقق این نگرش ذکر کرد و مناسب‌سازی لوایح و پیشنهادات قانونی را با هدف منعطف کردن شرایط اشتغال بانوان ضروری خواند.

خزعلی اصلاح و متناسب‌سازی قوانین و مقررات حقوقی و تقویت اعتبارات زنان و خانواده را از دیگر اقدامات دولت سیزدهم در حوزه زن و خانواده برشمرد و گفت: «از دیگر اقداماتی که در این حوزه انجام شده، تصویب اعتبارات ویژه زنان و خانواده در سفرهای استانی بوده که پس از تصویب، پیگیری اجرای این مصوبات را در دور دوم سفرهای استانی پیگیری کرده‌ایم.»

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور رصد و شناسایی متغیرهای آماری و نشانگرهای سلامت زنان را از مهمترین مسائل حوزه زنان ذکر کرد و توضیح داد: «در نظام خانواده تامین سلامت زنان از اهمیت زیادی برخوردار است، اما در دهه‌های گذشته آمایش سرزمینی سلامت زنان مورد غفلت قرارگرفته است.» خزعلی بیمه زنان باردار تا پایان شیردهی را از خدمات دولت در حوزه سلامت زنان عنوان کرد و افزود: «در٣١ استان مهم‌ترین اولویت‌ها و مسائل تندرستی زنان و دختران در بخش سلامت و ورزش شناسایی شده‌اند تا برای رفع محرومیت زنان در حوزه سلامت مورد استفاده قرار گیرد و زمینه توزیع عادلانه امکانات ورزشی در مناطق مختلف کشور فراهم شود. »

او تهیه اطلس وضعیت زنان و تنظیم اولویت‌های حوزه بهداشت و سلامت زنان و خانواده را از برنامه‌های دولت سیزدهم ذکر کرد که در راستای شناسایی نیازهای حوزه سلامت زنان انجام شده است.