4731221

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه زنان فلسطینی در خط اول مقاومت هستند، گفت: نقش آفرینی زنان در حوزه مقاومت طی ۷ دهه گذشته در فلسطین وصف ناپذیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، ژیلا مرادپور، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در همایش مجازی بررسی رسالت و نقش زنان در حمایت از بانوان مظلوم غزه اظهار داشت: زنان فلسطینی در خط اول مقاومت و حامی همسرانشان هستند و در صحنه‌های مقاومت هم نقش آفرینی می‌کنند و حتی کشورهای غربی که حامی دشمنان آنها هستند از این مساله تعجب کرده‌اند.

وی افزود: علیرغم اینکه تاکنون ۱۰ هزار نفر در غزه شهید شده‌اند ولی همچنان زنان فلسطینی در کنار همسرانشان مقاومت کرده‌اند و در دفاع از حقوق خود عزم راسخ دارند.

مرادپور با اشاره به اینکه این زنان ایثارگر فلسطین علیرغم شهادت همسران و فرزندانشان باز هم خدا را شاکر هستند، گفت: صحنه آفرینی زنان در حوزه مقاومت طی ۷ دهه گذشته وصف ناپذیر بوده است.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: به قول یکی از زنان دلاور و جوان فلسطین، زنان خط اول مقاومت هستند و در سه حوزه تربیت فرزند، حفظ آرمان‌های فلسطین و مشارکت در عملیات‌ها در حفظ وطنشان نقش آفرینی کرده‌اند.

با اشاره به اینکه اکسیر ایمان فرق زن فلسطینی با زن اسرائیلی است، گفت: زنان فلسطینی قابل قیاس با زنان اسرائیلی نیستند و زنان فلسطینی زمانی که با پیکر همسر و فرزند شهید خود مواجه می‌شوند خدا را شکر می‌گویند و دست از آرمان‌های خود نمی‌کشند ما برای این زنان آرزوی موفقیت و پیروزی بر دشمن داریم.

وی در پایان گفت: باید همه در سراسر جهان از مردم مظلوم فلسطین و زنان و کودکان آن دفاع کنند و نباید نسبت به آنها بی تفاوت باشند.