4733786

به نقل از مدیسن نت، اکنون یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که این خطر ظرف چند هفته پس از قطع قرص ضد بارداری خوراکی ناپدید می‌شود.

دکتر «مارک بلوندون»، نویسنده مسئول این مطالعه از بیمارستان‌های دانشگاه ژنو سوئیس، گفت: «اطمینان‌بخش است که بدانید مضرات این قرص با قطع مصرف آن به سرعت از بین می‌رود.»

طبق گزارش محققان، احتمال لخته شدن خون در میان زنانی که از داروهای ضد بارداری خوراکی استفاده می‌کنند، کمی بیشتر است. از هر ۱۰۰۰۰ زنی که از قرص‌های ضد بارداری حاوی استروژن استفاده می‌کنند، حدود ۱۰ نفر دچار لخته شدن خون می‌شوند.

گروه تحقیق در این مطالعه، بر روی داروهای ضد بارداری هورمونی رایج مانند قرص‌های ضد بارداری، حلقه‌های واژینال و چسب‌های پوستی تمرکز کردند.

این مطالعه شامل نمونه‌های خون گرفته شده از ۶۶ زن بود که در شش نقطه زمانی مختلف قبل و بعد از توقف استفاده از یکی از این داروهای ضد بارداری تحت نظر بودند. این نتایج با نمونه‌های خون گرفته شده از ۲۸ زن که از قرص‌های ضد بارداری هورمونی استفاده نمی‌کردند، مقایسه شد.

نمونه‌های خون از نظر میزان برخی از فاکتورهای لخته شدن که می‌توانند بر خطر لخته شدن در فرد تأثیر بگذارند، تجزیه و تحلیل شدند.

محققان می‌گویند: «این نشانگرهای انعقادی طی یک تا دو هفته پس از توقف مصرف قرص‌های ضدبارداری به سرعت کاهش یافتند و در هفته دوازدهم، همه نشانگرها مشابه گروه کنترل بودند.»

تیم تحقیق خاطرنشان کرد که ۸۰ درصد کاهش نشانگرهای زیستی مرتبط با لخته شدن خون در دو هفته اول پس از توقف قرص‌های ضد بارداری هورمونی رخ داده است.