62461633

مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و بانوان سرپرست خانوار سازمان بهزیستی از اجرای پرسشنامه «وضعیت توانمندی خدمت‌گیرندگان» در سراسر کشور خبر داد و گفت: از نتایج این پرسشنامه در تنظیم برنامه‌ها و ارائه خدمات استفاده خواهد شد.

نرجس‌خاتون اسعدی در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: دفتر امور خانواده و بانوان سازمان بهزیستی از سال‌ها قبل به منظور تدوین مقیاس میزان‌شده جهت بررسی وضعیت توانمندی خدمت‌گیرندگان مطالعات عمیقی انجام داد تا در سطح خرد و کلان به بهبود فرایند ارائه خدمات توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار بپردازد. این مقیاس از پشتوانه پژوهش‌های علمی و استانداردهای بین‌المللی برخوردار است.

وی افزود: اولین گزارش اجرای «مقیاس ارزیابی سطوح توانمندی سرپرست خانوار» در سال ۱۳۹۳ به چاپ رسید و دومین گزارش نیز مرتبط با سال ۱۳۹۶ است. پس از آن بررسی نتایج حاصله، مقیاس مذکور با همکاری اساتید دانشگاه مورد بازنگری قرار گرفت اما در نسخه به روزرسانی شده، «پرسشنامه وضعیت توانمندی خدمت‌گیرندگان» در دستور کار قرار گرفته که ضمن لحاظ وضعیت سرپرست خانوار به بررسی وضعیت سایر افراد خانوار در دوبخش وضعیت اقتصادی و وضعیت روانی ـ اجتماعی به بررسی توانمندی خانواده‌های تحت پوشش در سال ۱۴۰۲ پرداخته است. به عبارتی علاوه بر لحاظ وضعیت سرپرست خانوار به وضعیت سایر اعضای خانوار نیز پرداخته می‌شود.

مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و بانوان سرپرست خانوار سازمان بهزیستی تصریح کرد: این پرسشنامه در دو بخش سوالات مرتبط با وضعیت اقتصادی و سوالات مرتبط با وضعیت روانی ـ اجتماعی، فرد را مورد بررسی قرار می‌دهد. در بخش اقتصادی، سوالاتی پیرامون مواردی چون وضعیت تحصیلی، مهارتی، اشتغال (فرد و اعضای خانواده) مسکن، لوازم زندگی، امکانات محل زندگی و بیمه مطرح می‌شود و بخش روانی ـ اجتماعی هفت خرده مقیاس شامل عملکرد خانواده، نقش موثر در خانواده، حمایت اجتماعی، درک نیاز خانواده، آگاهی و تلاش، عزت نفس و مهارت ارتباطی دارد.

اسعدی با اشاره به چرایی تنظیم شدن این پرسشنامه در دو بخش اقتصادی و روانی ـ اجتماعی، توضیح داد: توانمندسازی فرآیندی همه جانبه است که باید در آن به تمامی ابعاد زیستی، روانی ـ اجتماعی، معنوی، اقتصادی و... به صورت همزمان پرداخت تا بتوان مجموعه‌ای از برنامه‌ها و مداخلات تخصصی را تدوین و اهداف آن را محقق کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه تکمیل این پرسشنامه و برنامه‌ریزی‌های تخصصی طبق نتایج حاصل از آن منجر به ارتقاء کیفیت زندگی به صورتی روشمند، تسهیل روند توانمندسازی و کاهش آسیب در جامعه هدف می‌شود لذا ارتقای سرمایه اجتماعی را نیز فراهم خواهد کرد.

مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و بانوان سرپرست خانوار سازمان بهزیستی در پاسخ به این سوال که از نتایج حاصل از پرسشنامه وضعیت توانمندی خدمت‌گیرندگان در چه مواردی می‌توان بهره‌گیری کرد؟، یادآور شد: از نتایج این پرسشنامه در تنظیم برنامه مداخلاتی شفاف و نظام‌یافته مبتنی بر شاخص‌های عینی در ارائه خدمات، سطح‌بندی خدمات قابل ارائه به جامعه هدف به نحوی که این خدمات مناسب، بهنگام و در دسترس و در راستای توانمندسازی همه جانبه باشد، مدیریت منابع مالی سازمان به صورت هوشمندانه‌تر، کاهش اتلاف منابع، دوباره‌کاری و تولید خدمت‌گیرندگان وابسته بهره می‌برد.