فولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد: مجازات دسته‌جمعی غیرنظامیان فلسطینی توسط اسرائیل، درست مانند تخلیه اجباری غیرقانونی آنها به معنای جنایت جنگی است.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در ادامه افزود: در بمباران‌های شدید اسرائیل (در غزه) به‌ویژه زنان و کودکان کشته، معلول و مجروح شدند.