170634948

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: جمعیت‌های زنان در جهان برای پایان بخشیدن به نسل کشی و ارسال کمکهای فوری به مردم غزه اقدام کنند.

به گزارش ایرنا از معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، انسیه خزعلی در حاشیه نشست زن در اسلام در جده که به میزبانی عربستان سعودی و سازمان همکاری های اسلامی در حال برگزاری است، با وزیر امور خارجه اندونزی دیدار و گفت وگو کرد.

وی در این دیدار با اشاره به جایگاه فلسطین در جهان اسلام و آگاهی و تظاهرات گسترده آزادی خواهان سراسر جهان و تظاهرات میلیونی در اندونزی در حمایت از غزه ابراز امیدواری کرد: جمعیت‌های زنان در جهان برای پایان بخشیدن به نسل کشی و ارسال کمکهای فوری به مردم غزه اقدام کنند.

خزعلی افزود: باید مانع زیاده خواهی رژیم صهیونیستی شد چون در غیر این صورت این رژیم نه تنها به ضمیمه کردن غزه اکتفا نخواهد کرد، که بدنبال محقق کردن آرزوی موهوم نیل تا فرات، به اقدام وحشیانه خود نسبت به کشورهای دیگر ادامه خواهد داد.

معاون رییس جمهور ادامه‌ داد: در طول دو سال اخیر ریاست جمهوری اسلامی ایران بر کارگروه توانمند سازی زنان آیورا، تعامل و همکاریهای بسیار خوبی بین ایران و کشورهای عضو آیورا از جمله اندونزی برقرار شده است.

وزیر امور خارجه اندونزی نیز با اشاره به مواضع مشترک دو کشور اظهار داشت: متاسفانه مرز دریایی و حتی هوایی غزه را نیز رژیم صهیونیستی تحت کنترل خود دارد و مانع از ورود و خروج مجروحان نیازمند به کمکهای پزشکی می شود.

رتنو مرسودی افزود: اکنون زمان آن رسیده جهانیان ریشه اشغالگری و پیشروی غیر قانونی صهیونیست ها را پیدا کرده و مانع از توسعه طلبی بیشتر آن رژیم شوند.