4561447

دکتر علی منتظری استاد پژوهش پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی در دومین نشست از سلسله نشست‌های علمی و تخصصی "نیمرخ سلامت ایرانیان" که با عنوان "جوانی جمعیت و فرزندآوری" برگزار شد، نتایج یکی از طرح‌های تحقیقاتی این پژوهشکده در سال ۱۳۹۵ را ارائه و اظهار کرد: از طریق آزمون "رگرسیون لجستیک" توانستیم عوامل موثر بر تمایل و عدم تمایل به فرزندآوری را به دست آوریم. طبق این نتایج که قبل از تصویب و اجرای قانون جوانی جمعیت و حدود ۶ سال پیش انجام شده است، زنان ۱.۴۴ برابر بیشتر از مردان عدم تمایل به فرزندآوری دارند.

وی ادامه داد: عدم تمایل به فرزندآوری افراد مورد مطالعه به ازای افزایش هر سال سن ۱.۱۰ برابر افزایش داشته و این عدم تمایل، به ازای افزایش هر سال سن ازدواج، ۷ درصد کاهش داشته است.

منتظری با بیان اینکه این تحقیق تحت عنوان "میزان تمایل به فرزندآوری و عوامل مرتبط به آن از نگاه مردم شهری و روستایی در ایران" انجام شد، تصریح کرد: انگیزه اصلی انجام این طرح فرمایش رهبر انقلاب در سال ۹۲ بود.

به گفته این پژوهشگر، وضعیت تمایل به فرزندآوری، عواملی زمینه ساز کاهش فرزندآوری و عوامل اثرگذار در تمایل به فرزندآوری از جمله سوالات پرسیده شده از افراد شرکت کننده در این تحقیق بوده است.

وی با بیان اینکه در این مطالعه همه زنان متاهل ۱۵ تا ۴۹ ساله و مردان متاهل با همسرانی در این سنین از شهر و روستا مد نظر قرار گرفتند، تصریح کرد: ۱۹۹۷۰ نفر کل نمونه ما بود. درواقع نمونه گسترده از تمام استانها گرفتیم و پرسشنامه‌ای درست کردیم و با اظهار نظر کارشناسان چیزی حدود ۲۵ دلیل برای تمایل یا عدم تمایل به فرزندآوری احصا شد و از افراد می‌خواستیم از بین این دلایل انتخاب کنند. ۲۰ هزار و ۹۳۵ نفر در این مطالعه شرکت کردند که  ۱۰۳۸۸ نفر آنها مرد و ۱۰۵۴۷ نفر زن بودند.