1401052408153096225894194

با تصمیم کادر فنی ۱۰ بانوی وزنه‌بردار برای حضور در دور جدید اردوی تیم‌ملی دعوت شدند.

 سیده الهام حسینی، الهه رزاقی، فاطمه کشاورز، فاطمه یوسفی، غزل حسینی، غزاله حسینی، پریسا نورعلی، زینب شیخ ارباب، نسیم قاسمی و ریحانه کریمی نفراتی هستند که باید روز سوم آبان ماه خودشان را به کادر فنی معرفی کنند.

دور جدید اردوهای تیم‌ملی بانوان در آکادمی ملی المپیک آغاز خواهد شد.