61726497

تیرانداز دانمارکی با مربیگری الهام هاشمی موفق شد سهمیه المپیک پاریس را کسب کند. 

 ایبسن، زن تیرانداز دانمارکی در مسابقات قهرمانی اروپا در لهستان با مربیگری الهام هاشمی در تفنگ سه وضعیت اولین سهمیه المپیک زنان را کسب کرد.

تعداد سهمیه المپیک قابل توزیع در مسابقات قهرمانی اروپا 8 سهمیه در بخش مردان، و زنان است. 2 زن تیرانداز از دانمارک و جمهوری چک موفق به کسب سهمیه تفنگ سه وضعیت شدند.

الهام هاشمی که هدایت تیم ملی تفنگ ایران را در بازی‌های المپیک توکیو برعهده داشت از اسفند 1400 با فدراسیون دانمارک برای سرمربیگری تیم ملی تفنگ زنان و مردان آن کشور تا المپیک پاریس قرار داد بست.