سرپرست معاونت امور کتابخانه‌های اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران از کتابخانه های عمومی شهرستان رامسر بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان؛ امروز  هابیل طهماسبی، سرپرست معاونت امور کتابخانه ها و مشارکت های اداره کل با همراهی همکاران واحد امور کتابخانه‌ها در بازدید سرزده از کتابخانه‌های عمومی شهرستان رامسر را مورد بررسی قرار داد.

طهماسبی ضمن خداقوت به مجموعه همکاران این شهرستان بر ضرورت تلاش و اهتمام در حوزه های کارکردی امور کتابخانه‌ها و فرهنگی تاکید داشت.

همچنین در نشستی با حضور کتابداران و رئیس کتابخانه‌های شهرستان، مشکلات و چالشهای کتابخانه ها مورد بررسی قرار گرفت و ضرورت همراهی اداره کل در رفع مشکلات مطروحه نیز مورد تاکید قرار گرفت.

وضعیت وجین منابع، اموال و تجهیزات اسقاطی، چینش قفسه ها، تجهیزات و منابع کتابخانه ای، مشکلات سیستم های رایانه ای، جابجایی برخی بخشهای کتابخانه ای مواردی بودند که در بازدید مورد توجه قرار گرفتند.