کاربر توییتری با اشاره به موفقیت‌های زنان ایرانی نوشت:

‏این فقط یک‌ هفته از سرکوب زنان توی ایرانه..

به یزدان که گر ما خرد داشتیم..

این فقط یک‌ هفته از سرکوب زنان توی ایرانه +عکس