کاربر توییتری خطاب به مسیح علی‌نژاد نوشت:

‏نه شارلاتان، تو مزدبگیر دولت آمریکا اصلا چیزی راه نیانداختی.

تا دیدی زنان برای آزادی مبارزه می‌کنند پروژه‌ای ساختی تا برایش فاند بگیری. با وقاحت همه جا خودت را نماینده آن زنان معرفی کردی بدون آنکه یک روز در کنارشان بوده باشی.

رابطه تو با جنبش زنان رابطه انگل است با بدن انسان.

شخصی که رابطه او با جنبش زنان رابطه انگل است با بدن انسان