دکتر سیدهاشم میرلوحی نویسنده و استاد دانشگاه گفت: من اگر صدها هزار جلد کتاب نه فقط کتاب‌هایی که خودم درباره آمریکا نوشته ام را درباره آمریکا در عرض سه ثانیه برایتان بگویم؛ می گویم: می‌خواهند برای شیطان قربانی‌تان کنند مواظب باشید. متاسفانه در تاریخ این گونه بوده است که بخش قابل توجهی از مردم به خاطر عدم آگاهی از ماهیت دشمنان بشر و بشریت در دام آمریکا افتادند و برای شیطان قربانی‌شده‌اند. خداوند حضرت آدم را آفرید و فرمود که بر آدم سجده کند و شیطان تمرد کرد. خدا می‌گوید شیطان دشمن آشکار شماست اما شیطان می‌گوید من خیرخواه شما هستم یک وجه مشترکی که اینجا بین آمریکا و شیطان وجود دارد همین ادعای دروغین خیرخواهی است.

آمریکا با ادعای خیرخواهی جز شر نمی‌خواهد

وی با اشاره به سخنان امام خمینی درباره آمریکا اضافه کرد: من دیروز اتفاقی به یکی از سخنان امام در سال ۱۳۶۴ برخورد کردم که می‌خواهم برایتان بخوانم: «من گمان می‌کنم که دنیا تاکنون مثل دوره ای که ما درآن زندگی میکنیم شیطان نداشته باشد. دنیا پیشرفت کرده است شیطان‌ها هم در کارهای شیطانی شان پیشرفت کرده‌اند اصطلاح تمدن به ترقی و پیشرفت است و امروز عصر شیطان هاست آنها باعث اسم صلح و دوستی جنگ‌افروز اول جهان هستند. آنها با اسم حقوق بشر بالاترین کسانی هستند که حقوق بشر را پایمال می کنند آنها در عین ادعای خیرخواهی آنچه را که برای دیگران می‌خواهند جز شر نیست.برای خودشان هرچه هست می‌خواهند ولی حقوق دیگران را پایمال می‌کند.»

همه ادعای دموکراسی آمریکا کذب است

دکتر میرلوحی در ادامه بحث حقوق بشر آمریکایی افزود:«شما هیچ کشوری را جز اسرائیل نمی‌توانید نام ببرید که آمریکا به آن خدمت کرده باشد. شما هیچ جنایتی را پیدا نمی‌کنید که آمریکا در آن دست نداشته باشد. و هر جنایتی را که فکرش را بکنید آمریکا آن را مرتکب شده‌است و همه این جنایات در کتاب‌های خودشان موجود است ولی متاسفانه بخش زیادی از مردم ایران و دنیا نسبت به آمریکا در خواب به سر می‌برند. آمریکایی‌ها هر ادعایی که یک دموکراسی می‌گویند همگی کذب است. چون خود آمریکا هیچ وقت نه دموکراسی داشته و آزادی.

سربازان آمریکایی تجاوز می‌کردند و می‌گفتند این هم آزادی!

وی در اشاره به جنایات آمریکایی‌ها در کشورهای تحت سلطه گفت:«آمریکایی‌ها در خانه عراقی‌ها را می‌زدند و می‌گفتند برایتان دموکراسی آورده‌ایم. اما وقتی در آن خانه را باز می‌کردند به زنان تجاوز می‌کردند و می‌گفتند این آزادیست. واقعا اگر بخواهیم بعضی حرفها را بزنیم خواب را از چشم می‌گیرد. جان کری در کتابی تجاوز به زنان یک روش عملیاتی استاندارد است. وقتی به زن یا دختری تجاوز می‌کردند بی‌درنگ گلوی او را می‌بریدند و می‌شکافتند. این‌ها را جان کری می‌گوید. این‌ها چیزهایی نیست که ما بگوییم بلکه خودشان نوشته‌اند که به کرات ضرباتی را با چاقو و سرنیزه به قربانیان خود وارد می‌ساختند و یا در مواردی سر آنها را جدا می‌کردند و زبان آنها را می‌بریدند و گلوی آنها را می‌شکافتند و یا پوست‌شان را می‌کندند. این بلایی است که آمریکایی‌ها سر ویتنامی‌ها آوردند. بلاهایی که داعشی‌ها بر سر مردم آوردند جلوی این جنایاتی که اربابان آمریکاییشان انجام دادند. هیچ است.

اسم جنایتکاران آمریکایی روی خیابان‌های تهران بود!

وی درباره نفوذ آمریکا در کشورهای مختلف گفت: متاسفانه می‌بینیم که نام جنایتکاران به خصوص آمریکایی سالها روی خیابان‌های کشورمان بوده‌است. خیابان آزادی پیش از انقلاب به نام «آیزنهاور» رئیس جمهور جنایتکار آمریکایی بوده‌است. کسی که آلمانی‌های زیادی را کشت. می‌گفت من از آلمانی‌ها متنفرم. کسی که دستور کودتای 28مرداد را در ایران داد و در ارتباط با کنگو که در بدبختی و فلاکت به سر می برد و بیش از 10میلیون نفر از مردم کنگو را کشتند. بعد همین آقای آیزنهاور رو به رو به سازمان تروریستی سیا می‌‌گوید او مثل یک سگ وحشی است از دست این خلاص شوید و همین باعث شد پاتریس لومومبا را بکشند و بعد گفتند ما شهید نمی خواهیم و جنازه پاتریس لومومبا را از قبل درآوردند و داخل اسید گذاشتند تا از بین بروند. همین خیابان بلوار کشاورز تهران سالها بهنام ملکه الیزابت دوم بود.