به گزارش برنا؛ اگر شما پدر یا مادر هستید، موقعیت‌های خاص زیادی وجود دارند که می‌توانند باعث کمردردتان شوند و اگر بدانید این موقعیت‌ها چه هستند، می‌توانید از آن‌ها اجتناب کرده یا چیزی را تغییر دهید، مثلاً طرز بغل کردن کودک.

کودک را در یک طرف بدنتان در بغل نگه ندارید
شاید راحت‌تر و ساده‌تر به نظر برسد که کودک را روی لگن یک سمت بدنتان نگه دارید؛ اما وقتی وزن کودک را فقط روی یک سمت بدن می‌اندازید، عدم تعادل ایجاد شده و برای کمرتان مشکل ایجاد می‌کند.
 بهتر است کودک را مقابل سینه‌تان بگیرید و با هر دو دست او را نگه دارید.

از آغوشی کودک درست استفاده کنید
. اگر آغوشی را جلو می‌بندید، آن را تا جایی که ممکن است بالا بکشید.
. کودک باید کاملاً چسبیده به شما باشد، یعنی آغوشی را کاملاً سفت ببندید. این کار از فشار وارد بر کمرتان می‌کاهد.
. وقتی وزن کودکتان به حدود نُه کیلوگرم رسید، آغوشی را از پشت ببندید. اگر کودک خیلی سنگین شود و شما همچنان آغوشی را از جلو ببندید، دچار کمردرد خواهید شد.

هنگام شیر دادن راحت بنشینید
. هنگام شیر دادن به کودک روی یک صندلی بنشینید که از کمرتان به خوبی حمایت کند.
. به جای اینکه به جلو خم شوید تا سینه‌تان به دهان کودک برسد، دهان کودک را به سینه‌تان برسانید. می‌توانید از بالش یا پتو برای بالا نگه داشتن کودک و نزدیک‌تر کردن او به سینه‌تان استفاده کنید.

وقتی کودک را از تختش بلند می‌کنید مراقب باشید
. پیش از اینکه کودک را بلند کنید، او را به قفسه سینه‌تان نزدیک‌تر کنید تا مجبور نشوید دستتان را خیلی دراز کنید.
. از قسمت کمر خم نشوید تا کودک را بردارید. در عوض، از ناحیه لگن خم شوید. عضلات شکم را سفت کرده و از قدرت پاهایتان برای بلند کردن کودک استفاده کنید.

برای بغل کردن کودک از روی زمین خم نشوید
. در وضعیت چمباتمه قرار بگیرید و عضلات شکم را منقبض کنید.
. کودک را تا جایی که ممکن است به بدنتان نزدیک کنید تا مجبور نشوید دست‌ها را خیلی دراز کنید.
. از قدرت پاهایتان برای بلند کردن کودک استفاده کنید.

استفاده از صندلی غذای کودک را برای خود آسان‌تر کنید
وقتی کودک را داخل صندلی غذا می‌گذارید یا می‌خواهید از آن درآورید، سینی مقابلش را بردارید. بدین ترتیب مجبور نخواهید بود به کمرتان فشار بیاورید تا کودک را بین فضای باریک پشتی صندلی و سینی صندلی جای دهید. همچنین هنگام بلند کردن کودک از روی صندلی غذا مجبور نخواهید بود که آن را از بالا بلند کنید.

هنگام استفاده از کالسکه کودک قوز نکنید
. وقتی کالسکه کودک را هل می‌دهید کمرتان را صاف نگه دارید. اگر قوز کنید به عضلات کمرتان فشار وارد شده و ستون فقراتتان ناتراز خواهد شد.
. هنگام گذاشتن کودک در کالسکه و درآوردن او در حالت چمباتمه قرار بگیرید.

هنگام بازی با کودک مراقب وضعیت بدن خود باشید
وقتی با کودکتان بازی می‌کنید ممکن است به راحتی فراموش کنید که باید کمرتان را صاف نگه دارید تا کمردرد نگیرید. اما سعی کنید نسبت به وضعیت بدنتان هشیار باشید. ضمناً سر و گردنتان بالاتر از شانه‌ها باشد.

وقتی کودک را در صندلی اتومبیل جای می‌دهید داخل اتومبیل بنشینید
. صندلی اتومبیل سنگین است پس قبل از اینکه کودک را در آن بنشانید آن را داخل اتومبیل بگذارید، محکمش کنید و سپس کودک را در آن قرار دهید.
. وقتی کودک را در صندلی‌اش جا می‌دهید خودتان بیرون نایستید. امن‌ترین جا برای صندلی کودک وسط است، پس شما می‌توانید در حالی که کودک روی پایتان است در یک سمت صندلی کودک بنشینید و سپس او را در صندلی‌اش جا دهید.

هنگام تعویض پوشک کودک او را در ارتفاع مناسبی قرار دهید
. برای اینکه هنگام تعویض پوشک کودک قوز نکنید و به جلو خم نشوید، ارتفاع میز مخصوص تعویض پوشک را تنظیم کنید تا بالاتر از کمرتان باشد. برای حمایت بیشتر از کمرتان، یک پا را روی یک چهارپایه کوچک قرار دهید.