2

شهردار و اعضای شورای آلاشت با آرزو ولی‌پور مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران در کتابخانه الاشت با هدف رفع مشکل کتابخانه آلاشت دیدار و آخرین وضعیت این کتابخانه بررسی و واکاوی شد.

 در ادامه بررسی میدانی پروژه های کتابخانه ای، این بار شهردار و اعضای شورای آلاشت در نشست هم اندیشی با آرزو ولی‌پور مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران در محل کتابخانه عمومی الاشت دیدار و گفت‌وگو کردند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران در این دیدار بر رفع مشکل  کتابخانه الاشت تاکید کرد و گفت: کتابخانه پل بین خانه و مدرسه است و هر اقدامی در این خصوص انجام شود برای مردم است.

وی بیان کرد: قرار است راه و شهرسازی ساختمانی را در الاشت بسازد و یک طبقه از این فرهنگسرا را به کتابخانه های عمومی اختصاص دهند.

گفتنی است کتابخانه الاشت به دلیل فرسودگی ساختمان وضعیت مناسبی ندارد و نیازمند مساعدت مسئولین است.

در این سفر یک روزه مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران از سه کتابخانه عمومی سوادکوه بازدید و با کتابداران و مراجعه کنندگان دیدار کردند.