Index

کارگاه ویژه کتابداران، کاربران و محققان عضو کتابخانه عمومی به‌ویژه دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی به مناسبت هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار در کتابخانه عمومی آزادگان ساری برگزار شد.

 به مناسبت هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار کارگاه آموزشی ویژه کتابداران، کاربران و محققان عضو کتابخانه عمومی به‌ویژه دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی به صورت وبینار در کتابخانه عمومی آزادگان ساری با حضور مرضیه فلاح‌کردآبادی معاون امور کتابخانه ها اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران و کتابداران سراسر کشور برگزار شد.

در این نشست ضمن معرفی چند ابزار مهم پژوهشی نظیر ابزار موضوع یابی، پیشینه‌یابی، همانندیابی، پیش از انتشار، انتشار و پس از انتشار به اهمیت جایگاه کتابخانه‌های عمومی در جهان امروز اشاره شد.

سیدافشین موسوی چلک دکتری کتابداری و رییس دانشگاه پیام نور استان مازندران در این جلسه با تاکید بر اهمیت شناخت پایگاه‌های اطلاعاتی بین‌المللی گفت: کتابداران به عنوان واسط اطلاعاتی می‌توانند با شناسایی پایگاه‌های علمی نقش مهمی در گردش اطلاعات و معرفی جدیدترین تحقیقات علمی به کاربران کتابخانه‌های عمومی داشته باشند.

دانشیار دانشگاه پیام نور ضمن معرفی پایگاه‌های علمی بین‌المللی که منابع خود را به‌صورت رایگان در اختیار عموم قرار می‌دهند گفت: امروزه وسعت منابع کتابخانه‌های عمومی محدود منابع موجود در ساختمان کتابخانه نیست بلکه به وسعت تمامی اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی جهان است.

موسوی با اشاره به نحوه‌ی رتبه‌بندی پایگاه‌های اطلاعاتی به پرسش‌های تعدادی از کاربران کتابخانه‌های عمومی پاسخ داد.

گفتنی است این نشست مقدمه‌ای برای کارگاه آموزشی آشنایی با جعبه ابزار پژوهش بوده است که به مدت ۸ ساعت در آینده‌ای نزدیک برگزار خواهد شد.