62053767

دختر وزنه بردار ایران در دسته ۷۶ کیلوگرم قهرمانی نوجوانان جهان در رده هفتم قرار گرفت.

 رقابت دسته ۷۶ کیلوگرم وزنه برداری دختران قهرمانی نوجوانان جهان برگزار شد و نماینده ایران در رده هفتم قرار گرفت.

کیژان مقصودی با رکورد ۷۰ یک ضرب، ۹۷ دوضرب و مجموع ۱۶۷ کیلوگرم هفتم نوجوانان جهان شد.

مقصودی در یک ضرب وزنه‌های ۶۵ و ۷۰ کیلوگرم را مهار کرد اما وزنه ۷۵ کیلوگرم را نتوانست بالای سر ببرد.

ملی‌پوش ایران در دو ضرب نیز وزنه‌های ۸۵، ۹۳ و ۹۷ کیلوگرم را بالای سر برد.

او در یک ضرب هفتم و در حرکت دو ضرب ششم شد.

* مدال آوران دسته ۷۶ کیلوگرم:

۱- مادینا کلیخساوا از روسیه با رکورد ۸۸ یک ضرب، ۱۱۷ دو ضرب و مجموع ۲۰۵ کیلوگرم(۲ مدال طلای دوضرب و مجموع و برنز یک ضرب)

۲- آلیسا بالارد از آمریکا با رکورد ۸۹ یک ضرب، ۱۱۵ دو ضرب  و مجموع ۲۰۴ کیلوگرم(۳مدال نقره)

۳- آنجلس کروز از مکزیک با رکورد ۹۰ یک ضرب،۱۰۹  دو ضرب و مجموع ۱۹۹ کیلوگرم (طلای یک ضرب  و ۲ مدال برنز دو ضرب و مجموع)