164617299

میزبانی و زمان برگزاری مسابقات فوتبال زنان آسیا در سال ۲۰۲۲ توسط کمیته اجرایی AFC اعلام شد.

 در جلسه مورخ ۴ فروردین ۱۴۰۰ با حضور اعضای کمیته فوتبال زنان، کنفدراسیون فوتبال آسیا که میزبانی مسابقات فوتبال زنان ۲۰۲۲ را به دو کشور ازبکستان و اندونزی اعطا کرده بود، پس از بررسی و تأیید کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا، تاریخ جدید برگزاری این مسابقات را اعلام کرد.
براین اساس مسابقات جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا ۲۰۲۲ از ۱۵ تا ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ در ازبکستان و مسابقات جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا ۲۰۲۲ از  ۱۹ اردیبهشت تا اول خرداد ۱۴۰۱ در اندونزی برگزار می شود.

همچنین تصمیمات مصوب درخصوص برگزاری مسابقات قهرمانی باشگاه های زنان آسیا ۲۰۲۱ پس از اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا متعاقباً اعلام خواهد شد.