57666223

مطابق با نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار در زمستان ۹۹، نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله کشور با یک درصد کاهش نسبت به سال گذشته (۹۸) به ۱۶.۸ درصد رسیده است.

 مطابق با این آمار نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله کشور با یک درصد کاهش نسبت به سال گذشته به ۱۶.۸ درصد رسیده است.

در زمستان ۹۹ تعداد کل جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله کشور یک میلیون و ۷۳۹ هزار و ۱۶ نفر بوده است که نسبت به سال گذشته ۲۵۷ هزار و ۶۹۰ نفر کاهش داشته است.

جمعیت مردان در همین گروه سنی در زمستان ۹۹ در کل کشور یک میلیون و ۱۸۱ هزار و ۶۹۸ نفر بوده است که نرخ بیکاری در آنها با کاهش ۰.۹ درصدی نسبت به سال گذشته به ۱۴ درصد رسیده است.

 

نرخ بیکاری زنان بدون تغییر 29 درصد باقی ماند 

آمار بیکاری روستاییان و شهریها

 

تعداد کل زنان ۱۸ تا ۳۵ ساله در زمستان ۹۹ در کل کشور نیز ۵۵۷ هزار و ۳۱۷ نفر  بوده که نرخ بیکاری در آنها بدون تغییر نسبت به زمستان سال گذشته در ۲۹ درصد باقی مانده است.

همچنین نرخ بیکاری زنان و مردان در این گروه سنی و همین بازه زمانی در نقاط شهری ۱۷.۷ درصد و در نقاط روستایی ۱۴ درصد است.

 

و اما سهم فارغ التحصیلان دانشگاه ها در میان بیکاران 

 

مطابق با نتایج این طرح آمارگیری، سهم جمعیت بیکار ۱۵ ساله و بیشتر و فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۳۸.۸ درصد است که ۰.۲ درصد در قیاس با سال گذشته کاهش داشته است. این آمار برای نقاط شهری ۴۲.۶ درصد و نقاط روستایی ۲۴.۱ درصد است.

 از سوی دیگر درحالی سهم جمعیت مردان بیکار ۱۵ ساله و بیشتر فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران با ۰.۲ درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۲۶.۴ درصد رسیده که سهم جمعیت زنان بیکار ۱۵ ساله و بیشتر فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران با ۱.۹ درصد افزایش به ۷۱ درصد رسیده است.

61892162

61892159

 

کردستان در صدر نرخ بیکاران کشور 

 

برآورد نقطه‌ای نرخ بیکاری زمستان ۹۹ نشان می‌دهد که کردستان با ۱۸.۸ درصد بالاترین نرخ بیکاری در کل کشور را دارد. پس از کردستان استان کرمانشاه با ۱۸ درصد، آذربایجان غربی با ۱۴.۷ درصد و هرمزگان با ۱۴.۱ درصد بالاترین نرخ بیکاری را در کل کشور دارند. این آمار  در کل کشور 9.7 درصد بوده است.

61892157