597c63588f4847aeb3c5dab24495e0e9

خود را عوض کردن تنها راه است به سوی دنیایی بهتر. دنیایی که زندگی در آن لذت‌بخش است. این فکر حلقه‌وار در ذهن جاناتان دور می‌زد. آشفته و بی قرار در تخت. هرچه می‌کرد خوابش نمی‌برد. خجالتی که در حضور مرد بومی برایش پیش آمده بود. به‌علاوه احساس تقصیری که اینک با یقین به وجودش پی برده بود.

لوران گونل