NewsImage57083125e99f8e74ffcc439c86d693c9c7527178

استاندار مازندران در بازدید از خانه فرهنگ مازندران گفت: اقدامات فاخر فرهنگی و هنری نظیر دانشنامه تبرستان و مازندران می تواند موجب حفظ ارزش های فرهنگی، قومی، آیینی و نظایر آن برای آیندگان شود.

وی افزود: بدلیل شرایط سختی که محدودیت های کرونایی برای همه حوزه ها از جمله حوزه های فرهنگی و اجتماعی بوجود آورده است امروز وقت گذاشتیم تا با اصحاب فرهنگ و هنر دیدار و گفتگو کنیم.

استاندار یادآور شد: گنجینه های باارزش در حوزه زبان، گویش، مذهب، آیین ها، سنن، هنر و ... می بایست در قالب اسناد جمع آوری شود و برای نسل های آینده به میراث بماند و واکاوی گردد.

 

مقام عالی دولت در مازندران، اظهار داشت: توجه بیشتر به هنرمندان از سوی مسئولین دولتی مطالبه ای جدی است و دانشنامه تبرستان و مازندران از جمله آثار برجسته فرهنگی و هنری در استان می باشد که می توانیم به آن ببالیم.