Photo                 1

کلنگ شاه گل پروژه های عمرانی استان در دهه اخیر در اسفند ماه سال 1399 با حضور احمد حسین زادگان به زمین زده شد تا تاریخ مازندران پروژه ای ماندگار را برای همیشه دوران ثبت کند .

کتابخانه سبز عنوانی است که دکتر آرزو ولیپور برای این پروژه ملی برگزید تا اولین بنا با معماری نوین و متناسب با نیاز جامعه بشریت در ایران با پیگیری و باورهای یک زن رقم بخورد . پروژه ای که قرار است تمامی منابع انرژی آن از قبیل برق , اب و گاز و ... از محیط تأمین شود و الگویی باشد برای توسعه پایدار در ایران .

افتتاح کتابخانه های متعدد و تکمیل انبوه پروژه های نیمه تمام کتابخانه های عمومی استان در سند افتخارات مدیرکل این نهاد فرهنگی کافی بود تا به این ایمان دست یابیم که کسب عناوین متعدد کشوری برای مازندران و برگزیده شدن کودکان و نوجوانان و جوانان این دیار در سطوح ملی در عرصه کتابخانه های عمومی اتفاقی نیست.

کلنگی که این روزها با دستان و البته نگاه حمایتی احمد حسین زادگان بر زمین زده شد تنها یک کتابخانه سبز نیست این بنا به عنوان اولین بنای سبز  قرار است الگوی معماری ایران باشد و بعد ازگذشت  سالهای زیاد از آفرینش بناهای تاریخی همچون منارجنبان و میدان نقش جهان و هزاران معماری شگفت انگیز , اینباز در آخرین ماه از آخرین سال قرن شاهد خلق یک معماری بدیع  در استان مازندران باشیم .معماری که برگرفته از نیاز این روزهای جهان پدید خواهد امد . بی تردید کلنگ این بنای مهم , شاه گل پروژه های استانی و ملی خواهد بود که با پیگیری های دکتر آرزو ولیپور , حمایت های احمد حسین زادگان و به ویژه اعتماد و اعتقاد بجا و درست یک خیر مازندرانی به زمین زده شد.

شاید در فرداهای بهره برداری ازاین پروژه ملی , درست زمانی که فرزندان آینده ایران در این بنا به تحقیق و توسعه می اندیشند در حالی که هرگز بیم قطع برق و کاهش فشار گاز و ... را ندارند , ما حضور نداشته باشیم اما این بسیار مهم است که در تاریخ فردای این کتابخانه سبز خواهد نگاشت , در زمانی که مردم اوج ناامیدی و خستگی را بخاطر ویروس کرونا تجربه می کردند , عملیات عمرانی پروژه ای آغاز شد که توانست الگویی باشد برای معماری و نجات بشر از ترس تمام شدن انرژِی...

باید امروز از دکتر آرزو ولیپور تشکر ویژه کرد و گفت که دست مریزاد برای تدبیر میراثی که برای آیندگان بجا خواهد ماند.