درنای امید که در تاریخ ۱۴ آبان ماه ۹۹ برای زمستان‌گذرانی به تالاب بین‌المللی فریدونکنار مهاجرت کرده بود، صبح امروز هشتم اسفند ماه ۹۹ پس از ۱۱۵ روز زمستان‌گذرانی در فریدونکنار، بازگشت خود به سیبری را آغاز کرد.

13991208000144 Test PhotoI

شایان ذکر است درنای امید ۱۳ سال است که به‌صورت تنها و انفرادی مهاجرت می کند.گفتنی است درنای سیبری سال گذشته نیز در تاریخ ۲۹ مهرماه به تالاب فریدونکنار مهاجرت و پس از ۱۲۹ روز زمستان‌گذرانی در این منطقه، در تاریخ ۸ اسفندماه ۹۸ به سیبری بازگشت.

به گزارش فارس؛ درنای امید از زیستگاه زادآوری خود در سیبری از مسیر روسیه، قزاقستان و آذربایجان به فریدونکنار مازندران مهاجرت ‌و حدود چهار ماه از سال را با تغذیه در محدوده دامگاه‌های سنتی از باران و سرخرود و فریدونکنار زمستان‌گذرانی می‌کند.