NewsImage844118505cd22f1a84b245798fe6320c991a7564

استاندارمازندران به اتفاق فرماندار ساری با حضور در منزل خانواده شهید نوروزی شهید مدافع امنیت، شهادت این سرباز گمنام و فداکار جمهوری اسلامی ایران را تسلیت گفت / احمد حسین زادگان در این دیدار، امنیت و آرامش ایران اسلامی را مدیون شهدای نجیب و با غیرتی همچون شهید نوروزی عنوان کرد و افزود: این شهدا با خدای خود عهد و پیمان بسته اند و با تقدیم جان خود امنیت مردم و نظام را رقم می زنند. ‎