B48e911b36694648a2fd3b260fbba1b5

ارزشش را دارد از درخت انجیر بالا برویم تا شاید بتوانیم انجیری بچینیم. 
این کار، بهتر از این است که زیر سایه‌اش دراز بکشیم و منتظر افتادن میوه بمانیم. 
در هر حال، باید به استقبال خطر رفت...!

دخمه 
ژوزه ساراماگو