مدیرکل دفتر توسعه اجتماعی جوانان گفت: با توجه به وضعیت تورم در کشور، افزایش وام ازدواج هم جوابگوی مشکلات جوانان برای ازدواج نیست.

اعظم کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص بودجه معاونت ساماندهی امور جوانان گفت: مهمترین بخش بودجه معاونت جوانان مربوط به افزایش وام ازدواج بود که پیشنهاد افزایش این وام به رقم ۷۰ میلیون داده شد و مجلس باید درباره آن تصمیم گیری کند و هنوز رقم قطعی مشخص نیست.

وی افزود: البته حتی رقم افزایشی هم با توجه به وضعیت تورم کشور پاسخگوی مشکلات جوانان و تشکیل خانواده نخواهد بود و به عنوان یک مشوق برای ازدواج محسوب نمی‌شود بلکه تنها یک امر کمکی به شمار می‌رود.

مدیرکل دفتر توسعه اجتماعی جوانان اظهار داشت: از طرفی در صورت افزایش وام ازدواج، بانک مرکزی مجبور است تا تضامین بیشتری را از متقاضیان دریافت وام درخواست کند و این امر شرایط دریافت وام را برای زوجین سخت‌تر می‌کند.

کریمی تصریح کرد: در نشست اخیری که با فراکسیون زنان مجلس داشتیم بر موضوع ایجاد طرح‌های تشویقی و ایجاد حمایت‌هایی علاوه بر وام ازدواج برای ازدواج جوانان تاکید داشتیم و امیدواریم که مجلس یازدهم بتواند در کنار پرداخت وام ازدواج طرح‌های دیگری را برای تسهیل شرایط تشکیل خانواده ایجاد کند.