Ou

جشنواره « ویروس کرونا و کتابخانه‌های عمومی» با معرفی 9 شايسته تقدير به کار خود پایان داد.

به مناسبت هفته پژوهش جشنواره« ویروس کرونا و کتابخانه‌های عمومی» ویژه کتابداران استان مازندران برگزار شد.

این جشنواره مجازی با ارسال طرح ها و مقالات در راستای کیفی بخشی به خدمات و کارکردهای کتابخانه ای و استفاده از ظرفیت موجود در این حوزه در شرایط کرونایی برگزار شد.

شرکت کنندگان این جشنواره بیشتر به صورت گروهی اقدام به مقاله نویسی کردند و پس از پایان مهلت ارسال آثار به این جشنواره، داوران بعد از بررسی 9 اثر را به عنوان شایسته تقدیر انتخاب کردند.

اسامی شایسته تقدیر:

مرضیه فلاح کردآبادی
زهرا اسدی جمنانی
میرحامد هاشمی مجد
یاسین اسدی جمنانی
مونیکا زارعی
سیده بهناز علویان عمرانی
زهرا براری
مهسا اسلامی
مصطفی میردار رضایی