131927406 1039969656503267 6539964686162116188 N

بانو سلام، دختر باران و آفتاب
معنای استقامت و مفهوم انقلاب

آتشفشان سرخ حماسه، صبور سبز
پرچم بدوش نهضت مانای بوتراب

باید قلم به رقص درآید از این شعف
باید غزل سرود و رجز خواند از کتاب

باید سرود قصه ی مردان مرد را
عباس های حادثه را پای در رکاب

بانوی ایستاده در طوفان حادثه
ای صاحب صلابت ای خورشید در حجاب

افسانه نیست رجعت مردان فارسی
سیلی ست پر خروش و دفاعی ست ناب ناب

بانو ز نام توست که گلها ‌دمیدن اند
حتی ز شوره زار و در این مزرع خراب

سرهایشان تصدق سردار بی سر است
چشمانشان به خیمه ی دشمن کند خطاب

بانو ببین برای دفاع از حریم تو
از جان گذشته اند ، چه ساده، روان، چو‌ آب

دلداده حریم تو بودند و هوشیار
بیدار مانده اند در این روزگار خواب

آنها مدافعین حریم شما شدند
از خونشان نشست به روی وطن خضاب

بانوی آفتاب به سوی تو آمدند
با چهره ای منور و عاری ز هر نقاب

با جام جان بدست و رقصی میان خون
تا خیمه ی حسین رسیدند پر شتاب

بانو علم بپاست، علمدارها به صف
عباس بی شمار در این خیمه گه بیاب

#بانو_میلادت_مبارک
#عقیله_بنی_هاشم
#جای_مدافعان_حرم_در_شام_میلادت_خالیست
#فردا_شفیع_شاعره_خویش_میشوی
#آرزو_ولیپور