بر اساس تجزیه و تحلیل مرکز تحقیقات پیو "pew research"، آفریقا تنها منطقه جهانی است که تا پایان این قرن رشد جمعیت زیادی خواهد داشت؛ انتظار می رود جمعیت آفریقا بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۱۰۰، از ۱.۳ میلیارد به ۴.۳ میلیارد نفر افزایش یابد!

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ بر اساس تجزیه و تحلیل مرکز تحقیقات پیو "pew research" از داده‌های جدید سازمان ملل، آفریقا تنها منطقه جهانی است که پیش بینی می شود تا پایان این قرن رشد جمعیت زیادی داشته باشد.

انتظار می رود بین سالهای 2020 تا 2100، جمعیت آفریقا از 1.3 میلیارد به 4.3 میلیارد نفر افزایش یابد؛ پیش بینی ها نشان می دهد که این افزایش، بیشتر در جنوب صحرای آفریقا حاصل شود، بر این اساس تا سال 2100 جمعیت این نواحی بیش از سه برابر خواهد شد!

کاهش جمعیت , سیاست‌های تشویقی برای فرزندآوری , قاره آفریقا ,

این در حالی است که به‌دلیل کاهش نرخ باروری جهانی پیش‌بینی شده است که تا سال 2100، جمعیت 7.8 میلیارد نفری جهان با نرخ رشد سالانه کمتر از 0.1 درصد به 10.9 میلیارد نفر رسیده و در نهایت متوقف شود،از این رو کشورهای مختلف جهان تدابیر مختلفی را برای حفظ و افزایش جمعیت خود در دستور کار قرار داده اند.