Photo                 2

در دیدار رئیس حوزه هنری استان با مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران بر تعامل و همکاری مشترک و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری در حوزه کتاب و کتابخوانی تاکید شد.

 مهدی معصومی‌گرجی رئیس حوزه هنری مازندران به همراه معاونین به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی و کتابدار با حضور در اداره کل کتابخانه ها با آرزو ولیپور مدیر کل کتابخانه های عمومی استان مازندران  دیدار و گفتگو کرد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران در این دیدار بر اجرای برگزاری برنامه‌های فرهنگی در حوزه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی با حوزه هنری تاکید کرد و گفت: امیدواریم با همکاری های مشترک و نگاه ویژه به حوزه کتابخوانی گام های مثبتی در ارائه خدمات به مردم برداریم.

وی بیان کرد: امیدواریم این همکاری ها به رشد و توسعه و پیشبرد هرچه بیشتر فرهنگ مطالعه و ارتقای شاخص‌های فرهنگی در استان بینجامد و موجب خیر و برکت برای استان شود.

ولیپور با اشاره به اینکه در تمام فعالیت های مرتبط با کتاب و کتابخوانی پای کار هستیم، افزود: تولیدات حوزه هنری در حوزه کتاب را می‌توانیم در سامانه دانش‌آموزی کتاب شاد استفاده کنیم تا همه دانش آموزان و معلمان از آن استفاده کنند.

رئیس حوزه هنری مازندران نیز در این دیدار توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در جامعه را یکی از مهم ترین اهداف حوزه هنری دانست و گفت: با همکاری و تعامل با کتابخانه های عمومی مازندران می توانیم شاخص‌های فرهنگی و مطالعه را با برگزاری مسابقات کتابخوانی، همکاری در برگزاری همایش ها و انجام پژوهش های مشترک ارتقاء دهیم.

مهدی معصومی گرجی بیان کرد: هنر بعنوان بخشی از حوزه فرهنگ یکی از راه های جذب مردم به مطالعه است و باید از این ظرفیت در جهت ارتقای و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه مردم از مسابقات کتابخوانی استقبال می کنند، تصریح کرد: در معرفی و توزیع تولیدات حوزه هنری نیازمند حمایت کتابخانه‌های عمومی استان هستیم.