صفحه توییتر ریحانه منتسب به دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری به نقل از ایشان نوشت: اگر زن‌ها حماسه جنگ را نمی‌سرودند و جنگ را در میان خانه‌ها به عنوان یک ارزش تلقی نمی‌کردند، مردها اراده و انگیزهٔ رفتن به میدان جنگ را پیدا نمی‌کردند.