2756453

به نقل از رویترز، یکی از جنبه‌های مثبت روند رشد اقتصادی چند سال اخیر آمریکا که تا سال ۲۰۱۹ ادامه داشت روند صعودی پایه‌دار حضور زنان  در جستجوی برای کار و همچنین اشتغال در این کشور بوده است.

سهم زنان از بازار اشتغال آمریکا بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ و زمان رکود بزرگ اقتصادی کاهش یافته و بسیاری از کارشناسان نگران بودند که این کاهش حضور زنان دائمی شده و باتوجه به فاصله گرفتن زنان ماهر از بازار کار بتواند رشد اقتصادی این کشور را تحت تاثیر قرار دهند.

در سال ۲۰۱۹ روند مشارکت زنان در بازار کار آمریکا به خصوص زنان سیاهپوست و لاتین به فزونی گذاشت و همین امر به افزایش رشد اقتصادی آمریکا منجر شد و احتمالا همین عامل در پس پرده افزایش درآمد خانوارها که در همان سال آغاز شد، قرار داشت.

شیوع ویروس کرونا اما تمام آنچه که در سال‌های گذشته بازار کار آمریکا از حضور زنان به دست آورده بود را به باد داد و دوباره کارشناسان نگران دائمی شدن خروج زنان رنگین‌پوست از بازار کار آمریکا هستند.

در واقع بزرگترین قربانیان رکود اقتصادی اقلیت‌های نژادی و قومی در آمریکا هستند.

چرا که این افراد همواره نخستین کسانی هستند که در زمان بحران از کار اخراج می‌شوند و آخرین کسانی هستند که در زمان بهبود می‌توانند کار پیدا کنند.