S

نتایج  کنکور ۹۹ امروز توسط سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

اسامی ۱۰ نفر برتر کنکور سال ۹۹ در ۵ گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، تجربی، انسانی، زبان و هنر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته است.

داوطلبان آقا موفق به کسب تمامی رتبه های یک تا ۱۰ گروه آزمایشی ریاضی و فنی شدند.

از ۱۰ نفر اول گروه علوم آزمایشی علوم تجربی ۹ نفر آقا بودند.

از ۱۰ نفر برتر گروه آزمایشی علوم انسانی ۶ نفر آقا و ۴ نفر خانم‌ بودند.

در گروه آزمایشی هنر ۵ نفر برتر اعلام می شوند که هر ۵ نفر برتر خانم بودند.

در گروه آزمایشی زبان هم ۵ نفر برتر اعلام می شوند که ۳ نفر آقا و ۲ نفر خانم بودند.

در مجموع ۴۰ نفر برتر اعلام شده اند که سهم آقایان بیشتر از خانم ها بوده است.

در بین استان های کشور هم تعداد  داوطلبان تهرانی بین برگزیده ها از دیگر استان ها بیشتر بوده است.