A97504ea24554c0db786ca021ebfbcac

بسم الله الرحمن الرحیم
ادبیات فارسی و شعر، محل هنرنمایی و جلوه گری ذوق هنرمندان بسیاری بوده است که در معرفت از دیگران پیشی گرفته اند، جهان آفرینش را نه فقط با چشم سر که با چشم دل دیده و با لسانی غیب، قلم را وادار به آفرینش آثاری کرده اند که مرکب را هم حتی به شگفتی واداشته است؛ این ها اغراق نیست بلکه اهل شعر و ادب بارها با این شگفتی ها مواجه شده اند.
شعر در فرهنگ اسلام و ایران بسیار محبوب است و شاعران توانا در تاریخ اسلام و ایران ماندگار شده اند. خالقان و پیشروان سبک های ادبی در شعر فارسی، رهاورد و دستاوردهایی داشته اند که پس از گذر قرن ها و سال های طولانی، هنوز ادیبان باید برای حفظ این زبان جاودان از آن ادبیات کمک بگیرند و آن سخندانی های ناب را از آن سخندانان به درس و بحث بگذارند.
شاعران هنرمندانی هستند که با قدرت دلدادگی و دلباختگی خود به آستان ادبیات غنی و سرشار از معرفت راستین پارسی، همگان را به شعف وا می دارند و موزون و خرامان، در سیاقی از ادبیات پارسی که شگفتی های فراوانی دارد، موجی بر می انگیزند که تا سال ها آسوده نمی نشیند و تلاطم دریای سخن را سبب می شود.
اینجانب ضمن تبریک روز شعر و ادب فارسی به همه فعالان این عرصه، آرزومندم تا استعدادهای شعر و ادب، بواسطه چنین مناسبت هایی، فرصتی برای شناسانده شدن پیدا کنند. این روزها برای پربارتر شدن درخت تناور و پرمحصول شعر ماست و ما می توانیم در این ایام، حافظ ها، سعدی ها، مولوی ها، نیماها، قیصرها و شهریارهایی پیدا کرده و برای رسیدن به جایگاه واقعی شان مشوق باشیم.
البته در این بازار پر سر و صدای شعر که این روزها به راه افتاده است، کشف کتاب های خوب و معرفی آنها بسیار لازم و ضروری است و الا بازگشت از انحراف بسیار سخت است.
نسیم دلنواز الطاف الهی را بر دل های پر ذوق و هنرتان خواستارم.
آرزو ولی پور
مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران