به گزارش خبربانو، وی در جمع خبرنگاران افزود: این تعداد در استان‌های مختلف متفاوت است، در برخی استان‌ها شاهد افزایش و در عین حال در برخی شاهد کاهش تعداد زنان سرپرست خانوار هستیم.
وی همچنین گفت: کمیته امداد برای حمایت از بانوان سرپرست خانوار نیز ایجاد مشاغل خانگی را در اولویت قرار داده است تا هر بانویی بتواند در حین کار کردن و درآمدزایی در منزل به وظیفه اصلی خود یعنی مادر بودن بپردازد.