Unnamed

اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران دارای بیشترین مدیر زن در میان دستگاه های اجرایی استان است.

آرزو ولیپور، مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران، پس از انتصاب سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان محمودآباد که دهمین بانوی مدیر در سطح ادارات شهرستان ها بوده، اظهار داشت: مبنای ما در انتصابات، شایسته سالاری با محوریت تخصص، تعهد و تجربه است و صرفاً نگاه جنسیتی به موضوع نداریم.

وی افزود: خوشحالیم از اینکه با لحاظ صلاحیت ها، بانوان همکار را دارای شایستگی برای انتخاب سمت های مدیریتی می یابیم و تجربه ثابت کرده است که بانوان در مسئولیت های خودشان بسیار هم موفق بوده اند.

ولیپور در پایان اذعان داشت: علاوه بر ده مدیر شهرستان، یک معاون و دو رئیس اداره هم در ستاد مشغول فعالیت هستند که سهم اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران را در اجرای دستورالعمل انتصاب ۳۰ درصد مدیران از بانوان به نزدیک ۵۰ درصد رسانده است