WhatsAppImage20200902at1454341

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران از کتابخانه عمومی رینه در شهرستان آمل بازدید کرد.

آرزو ولیپور، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان پس از بازدید از کتابخانه عمومی بلده که با همراهی معاونین و گروهی از کارشناسان ستادی صورت گرفت، از کتابخانه عمومی شهر رینه شهرستان آمل هم بازدید کرد.

وی در این بازدید که شهردار رینه، رئیس اداره کتابخانه های آمل و یکی از خیرین شهرستان هم حضور داشتند، کتابخانه عمومی را کانون وحدت، همدلی و مهرورزی هر منطقه دانست و اظهار داشت: بهسازی، شادابسازی و استفاده بهینه از ساختمان و منابع کتابخانه، این مرکز فرهنگی را به یک ثروت بی پایان برای مردم تبدیل می کند که منشأ خیر فراوان خواهد بود.

وی همچنین برای حل مشکلات کتابخانه و جهت افزایش فعالیت های کتاب محور بصورت تلفنی با فرماندار و نماینده مردم شهرستان آمل در مجلس شورای اسلامی گفتگو کرد.