32472 993

برای نخستین بار در تاریخ فوتبال، مسئولان فوتبال لیگ دسته ۴ هلند یک زن ۱۹ ساله را در تیم مردان پذیرفتند.

 

 جذب الین فوکیما در پی تصمیم فدراسیون فوتبال هلند برای اجرای طرح آزمایشی تیم‌های مشترک زنان و مردان اجرا شده است. ایسنا در این زمینه نوشت: در صورت موفقیت آمیز بودن این طرح که به طور آزمایشی در لیگ های پایین تر انجام می شود، این برنامه در لیگ های دسته بالا نیز به اجرا در می آید.
 فوکیما درباره حضورش در تیم مردان گفت: این یک تصمیم بسیار خوب بود. من از سن ۵ سالگی در کنار این بازیکنان هستم، حال با یک چالش بزرگ مواجه شد‌م زیرا باید توانایی‌ام را نشان دهم.