با آماده شدن دانش‌آموزان برای بازگشت به مدرسه، سرنا ویلیامز تنیسور مطرح بانوان جهان 4 میلیون و دویست و پنجاه هزار ماسک را به مدارس سراسر آمریکا اهدا می‌کند.

دارنده 23 عنوان قهرمانی گرنداسلم با انجمن ملی مدارس همکاری کرده تا ماسک‌های مورد نیاز به مدارس اهدا شود.

این برنامه با هدف تهیه مواد آموزشی در مورد ماسک‌ها به 54 میلیون کودک در 115 هزار مدرسه در سراسر کشور است.

سرنا ویلیامز در این باره گفت: خوشحالم که توانستم در این خصوص به مدارس کمک کنم. این فرصتی است تا بتوانم خدمتی به تعداد زیادی از دانش‌آموزان داشته باشم.

شیوع ویروس کرونا باعث تعطیلی مدارس آمریکا شده بود.

 

منبع: فارس