مدیرکل توسعه درمان و پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه سرانه درمان هر فرد معتاد متجاهر در مراکز ماده ۱۶ در سال جدید حدود ۳۰ هزار تومان پیش بینی شده است، گفت: معتقدیم با توجه به شرایط کرونا، این رقم باید بیشتر شود.

فرید براتی سده در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص افزایش تعرفه‌های درمانی مراکز اقامتی ماده ۱۶ درمان اعتیاد گفت: این مراکز به درمان معتادان متجاهر مشغول هستند. تعرفه‌های درمان نیز هرسال به هیئت دولت می‌رود، آنجا تصویب و ابلاغ می‌شود که مراکز سرپایی، اقامتی،  TCها و ... چه مبلغی می‌توانند دریافت کنند.

وی با اشاره به اینکه در خصوص مراکز ماده ۱۶ مبلغی به عنوان "سرانه نفر" در روز پرداخت می‌شود، ادامه داد: این مبلغ باید بعد از اینکه کارشناسی شد، در جلسه کمیته کشوری مراکز ماده ۱۶ تصویب شود. رقم پیشنهادی نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته است، اما در مجموع رقم کمی است. این جلسه قرار است طی این هفته برگزار شود و حال باید دستگاه‌های مختلف در جلسه مذکور صحبت کنند که این رقم افزایش پیدا کند یا نه؟ همچنین در صورت افزایش، هزینه آن از کجا تامین شود.

معاون توسعه درمان و پیشگیری سازمان بهزیسیتی کشور ادامه داد: سال گذشته اگر این رقم به شکل سرانه ۲۰ هزار تومان برای هر فرد بوده است که امسال قرار است به ۳۰ هزار تومان برسد، اما ما معتقدیم با توجه به شرایط کرونا، افزایش هزینه تهیه لوازم بهداشتی برای معتادان و کاهش پذیرش معتادان در مراکز این رقم باید بیشتر شود.