3505780

در جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت به ریاست علیرضا آوایی که روز شنبه ۲۸ تیر برگزار شد، بررسی و یا تصویب مجموعه‌ای از پیشنهادات وزارت دادگستری (قوه قضائیه) و وزارت خانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، صمت و ورزش و جوانان در دستور کار قرار گرفت. از مهمترین مصوبات این جلسه، موافقت با پیشنهاد وزارت ورزش درخصوص واگذاری کمپ زنده یاد ناصر حجازی و ورزشگاه شهدای گمنام به استقلال و پرسپولیس بود.

 در این جلسه، صدور مجوز فروش یک قطعه زمین متعلق به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان و نیز واگذاری مجموعه ورزشی زنده یاد ناصر حجازی و ورزشگاه شهدای گمنام به شرکت های فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس، تصویب و موضوع فروش املاک مازاد سازمان حمایت در استان های کرمان و فارس را از دستور کار خارج شد. هم چنین،‌ روند بررسی لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت ادامه یافت.

صدور مجوز فروش زمینی متعلق به اداره کل فرهنگ همدان

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان اداره کل استان همدان خود، ‌درخواست صدور مجوز فروش یک قطعه زمین واقع در استان فوق را ارائه کرده بود که این موضوع مورد موافقت قرار گرفت.

تصمیم گیری درخصوص فروش املاک مازاد سازمان حمایت در دو استان

با توجه به نیاز سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان های کرمان و فارس به املاک مازاد متعلق به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در استان های مزبور، وزارت صمت درخواست صدور مجوز فروش دو پلاک ثبتی مورد اشاره را ارائه نموده است. از آنجایی که بنا به تشخیص اعضای کمیسیون، انجام این موضوع، نیازی به اخذ مجوز از هیئت وزیران ندارد، لذا موضوع منتفی و از دستور کار خارج گردید.

موافقت با واگذاری دو مجموعه ورزشی به شرکت های فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس

وزارت ورزش و جوانان با توجه به ضرورت حمایت از شرکت های فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس به منظور اختصاص ورزشگاه استاندارد در تهران برای تمرین تیم های ورزشی زیرمجموعه شرکت های فوق، پیشنهاد واگذاری کمپ زنده یاد حجازی به شرکت فرهنگی ورزشی استقلال و ورزشگاه شهدای گمنام به شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس را ارایه داده است،‌ که این امر مورد موافقت قرا رگرفت.

تصویب موادی از لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت

قوه قضائیه به منظور تحقق اصول و آرمان‏های قانون اساسی در جهت حفظ کرامت زنان و حمایت از آنان در برابر اقسام مختلف رفتارهای خشونت ‏آمیزی که وضعیت و موقعیتشان را مورد خدشه قرار می‏ دهد و تعیین ضمانت اجراهای مناسب و هم چنین تمهید تدابیر لازم برای حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت، نسبت به تدوین لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» اقدام کرده و بواسطه وزارت دادگستری، آن را ارائه نموده است. در ادامه روند رسیدگی به این لایحه، مواد (۶) تا (۱۶) متن مصوب کمیته فرعی با اصلاحاتی، تصویب و ادامه مراحل بررسی به جلسه آتی موکول شد.