معاون رییس جمهوری اسلامی ایران در امور زنان و خانواده در پیام توئیتری خود، از بررسی وضعیت زنان ایرانی با همسر افغانستانی خبر داد و نوشت: نتایج پیمایش جدید معاونت از وضعیت هزاران زن ایرانی با همسر افغان در ایران یا افغانستان نشان میدهد این هموطنان نیازمند حمایت و توجه ویژه هستند.

دکتر «معصومه ابتکار» در حساب توئیتری خود، ضمن اعلام خبر بررسی وضعیت زنان ایرانی با همسر افغان در جلسه نمایندگان و دستگاه های اجرایی و گزارش در دولت، نوشت: «نتایج پیمایش جدید معاونت زنان از وضعیت هزاران #زن_ایرانی با همسر افغان در ایران یا #افغانستان نشان می‌دهد این هموطنان نیازمند حمایت و توجه ویژه هستند.»

وی ادامه داد: «دیروز نشست تخصصی #معاونت امور زنان و خانواده برگزار و امروز در دولت گزارشی اجمالی دادم.»

وی همچنین در بخشی دیگر از پیام خود آورد: «کارگروهی با همکاری وزارت خارجه و کشور پیگیر میشود.»