رسیدگی به لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت با حضور معاون حقوقی رییس جمهوری در کمیسیون اصلی لوایح دولت آغاز شد.

31906 591

به گزارش خبربانو، در جلسه امروز عنوان لایحه مورد بحث و به لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تغییر یافت. فصل اول لایحه مشتمل بر اهداف، تعاریف، دسته‌بندی عناوین مجرمانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.پیشتر این لایحه از برای بررسی های کارشناسی و حقوقی به قوه قضاییه ارایه شده بود. 

حجت الاسلام محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه در این زمینه گفت: پیش نویس اولیه لایحه مذکور تحت عنوان «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تدوین یافته بود که با توجه به ماهیت قضایی لایحه، بررسی و تدوین نهایی آن از سوی دولت به قوه قضاییه ارجاع شد و این دستگاه با توجه به اهمیت و حساسیت این لایحه، اهتمامی ویژه در این خصوص مصروف داشته است.
مصدق ادامه داد: معاونت حقوقی دستگاه قضا با هماهنگی سایر معاونت‌های ذیربط در قوه قضاییه از جمله معاونت فرهنگی و همچنین تعامل بسیار خوب و سازنده با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و اساتید و صاحب­نظران دانشگاهی و حوزوی این لایحه را مورد بررسی مجدد و کارشناسی تخصصی قرار داد.

این لایحه در پنج فصل و ۷۷ ماده تهیه و تنظیم شده است و متن آن بر روی وبگاه معاونت حقوقی قوه قضاییه به نشانی (https://mh-gh.eadl.ir) در بخش لوایح ارسال شده به دولت برای کاربران قابل دسترسی است.در این لایحه خشونت علیه زنان و انواع خشونت تعریف و نقش سازمان ها، وزارتخانه ها برای پیشگیری و یا رسیدگی به موضوعات مصرح در این لایحه تعیین شده است. با اتمام مراحل رسیدگی، این لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارایه می شود.