Valipour333 1590486911 1

دکتر آرزو ولیپور با حضور در کتابخانه عمومی شهید نجاریان شهرستان بابل از این مرکز فرهنگی بازدید و مسائل و مشکلات ان را مورد بررسی قرار داد و فی المجلس دستورات لازم را جهت رفع موانع موجود صادر نمود .