به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ به پیشنهاد معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و در اجرای ماده (۳) آیین‌نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده، محور‌ها و مؤلفه‌های شاخص‌های خانواده را در ۱۰ محور و ۴۵ مؤلفه تصویب کرد.

دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده، کارگروهی مرکب از دستگاه‌های موضوع سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵- تشکیل دهد تا شاخص‌های اختصاصی ذیل مؤلفه‌های جدول مذکور را تدوین و ابلاغ کند و همچنین با همکاری مرکز آمار ایران شناسنامه شاخص‌ها را نیز تدوین و ابلاغ کند.

گفتنی است، دستگاه‌های اجرایی موظفند اعتبارات لازم برای اجرای این تصویب‌نامه را در قالب بودجه سنواتی خود پیش بینی کنند.