2790543

کاربر بابی ساندز، درباره خشونت علیه زنان در انگلیس نوشت:ظرف سه هفته اول #قرنطینگی در #انگلیس حداقل ۱۴ زن به دست شرکای‌ هم‌خانه‌یشان به #قتل رسیده‌اند.

پ.ن: مدتی قبل سفیر انگلیس در بغداد ضمن مداخله در امور داخلی عراق خواستار کاهش خشونت علیه زنان عراقی شد.